Rejestracja na WPK2024 – Radiologiczna Burza Mózgów