REGULAMIN KURSÓW I KONFERENCJI

REGULAMIN FINANSOWY:

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata całości kwoty w ciągu 5 dni od momentu rejestracji na kurs.
 2. Wpłaty można dokonać za pośrednictwem kilku sposobów płatności: zwykły przelew bankowy, płatność szybkim przelewem online.
 3. Istnieje możliwość rozłożenia kwoty za kurs na raty.
  • Dzięki współpracy z firmą Medi Raty Sp. z o.o., możemy Państwu zaproponować wygodną i bezpieczną spłatę ceny kursu w ratach. Dostępne okresy spłaty wynoszą 12, 24 lub 36 miesięcy. Aby skorzystać z systemu płatności ratalnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 266 83 70 (pon. ‑ pt. 8:00 ‑ 20:00, sob. 9:00 ‑ 14:00).
  • Wygodny kalkulator ratalny, dzięki któremu obliczą Państwo wysokość każdej raty.
  • Dane, które ułatwią odnalezienie nas w systemach MediRaty:
   • Usługi Weterynaryjne Radosław Marczak
   • ul. 11 listopada 38
   • 91-371 Łódź
   • Numer POK 11526
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (wypełnienie formularza rejestracyjnego, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy.
 5. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: rehabvet.kursy@gmail.com.
 6. Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu). Zmiany poczynione później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu będą skutkować brakiem możliwości zmiany opcji obiadowych oraz brakiem otrzymania drukowanego dyplomu imiennego dla ZMIENNIKA. ZMIENNIK, na swoje życzenie, może otrzymać dyplom uczestnictwa w postaci pdf bez podpisów wykładowcy / organizatorów.
 7. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania kursu 14 dni przed jego rozpoczęciem i poinformowania o tym wszystkich uczestników.
 8. Dane do przelewu:
  • Usługi Weterynaryjne Radosław Marczak
  • ul. 11 listopada 38
  • 91-371 Łódź
  • Nr konta Millenium: 36 1160 2202 0000 0002 0786 7082
  • W tytule przelewu prosimy wpisać swoje: imię i nazwisko uczestnika, nazwa kursu
  • W przypadku rejestrowania 2 osób – prosimy zrobić osobne przelewy za każdego z uczestników lub podać nazwiska i imiona uczestników w tytule przelewu.
 9. Zniżka RehabVET Partner dla uczestników naszych kursów, w wysokości 10% na kolejne kursy polskich wykładowców, zostaje przedłużona na rok 2023. Zniżka nie dotyczy konferencji RehabVET ani kursów prowadzonych przez wykładowców z zagranicy.

PIES NA KURSIE:

 1. Aby dowiedzieć się o możliwość uczestnictwa na kursie z psem prosimy wysłać mail na adres rehabvet.kursy@gmail.com.
 2. Osoba chcąca uczestniczyć z psem w kursie proszona jest o wysłanie zgłoszenia na mail: rehabvet.kursy@gmail.com. W mailu prosimy zawrzeć klauzulę: „Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem RehabVET „Pies na kursie”. Oświadczam iż, będę przestrzegać zwartych w tym regulaminie warunków uczestnictwa w kursie z psem”.
 3. Uczestnictwo w kursie z własnym psem jest możliwe tylko na niektórych kursach i wyłącznie za pisemną (mailową) zgodą RehabVET.
 4. Nie ma możliwości pobytu psa w obrębie budynku szkoleniowego, jako psa towarzysza lub jako psa szkoleniowego wyłącznie dla jego właścicielki/właściciela. Pies może być obecny na kursie wyłącznie jako pies szkoleniowy dla całej grupy.
 5. Na kursie mogą przebywać wyłącznie psy z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, odrobaczone, zrównoważone i nieagresywne.
 6. Rekomendujemy też wcześniejsze zaszczepienie psa szczepionką (donosową lub nadziąsłową) przeciwko kaszlowi kennelowemu. 
 7. Sprzątanie po psie, odpowiedzialność za zachowanie i szkody wyrządzone przez psa spoczywa wyłącznie na jego właścicielu. 
 8. Brak zgody RehabVet na uczestnictwo psa nie jest podstawą do zwrotu opłaty za kurs. 
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (wypełnienie formularza rejestracyjnego, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:

 1. Podczas kursu / konferencji wykonywane są zdjęcia oraz nagrywane materiały wideo.
 2. Wykupując uczestnictwo w Kursie / Konferencji Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, reklamach i filmach szkoleniowych RehabVET.
 3. Brak zgody na powyższe, np. w dniu kursu/konferencji, nie jest podstawą do zwrotu opłaty za żadną z tych form szkolenia.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera o organizowanych kursach, konferencjach i związanymi z nimi promocjach od RehabVET. Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta poprzez kliknięcie na unsuscribe dowolnego newslettera od RehabVET.

UWAGA:

 • Email rejestracyjny czasami trafia do SPAMu, więc jeśli nie przyjdzie w ciągu najdalej godziny – prosimy sprawdzić katalog SPAM, a w razie gdyby i tam go nie było – prosimy o informację na email kontaktowy
 • Przy podaniu danych prywatnych nie ma możliwości późniejszego wystawienia faktury na firmę! 

Email kontaktowy rehabvet.kursy@gmail.com 

Treść Regulaminu została zmieniona w dniu 16/02/2024 i obowiązuje z dniem ogłoszenia.