PIES NA KURSIE

  1. Aby dowiedzieć się o możliwość uczestnictwa z psem prosimy wysłać mail na adres rehabvet.kursy@gmail.com.
  2. Osoba chcąca uczestniczyć z psem w kursie proszona jest o wysłanie zgłoszenia na mail: rehabvet.kursy@gmail.com. W mailu prosimy zawrzeć klauzulę: „Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem RehabVET „Pies na kursie”. Oświadczam iż, będę przestrzegać zwartych w tym regulaminie warunków uczestnictwa w kursie z psem”.
  3. Uczestnictwo w kursie z własnym psem jest możliwe tylko na niektórych kursach i wyłącznie za pisemną (mailową) zgodą RehabVET.
  4. Nie ma możliwości pobytu psa w obrębie budynku szkoleniowego, jako psa towarzysza lub jako psa szkoleniowego wyłącznie dla jego właścicielki/właściciela. Pies może być obecny na kursie wyłącznie jako pies szkoleniowy dla całej grupy.
  5. Na kursie mogą przebywać wyłącznie psy z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, odrobaczone, zrównoważone i nieagresywne.
  6. Rekomendujemy też wcześniejsze zaszczepienie psa szczepionką (donosową lub nadziąsłową) przeciwko kaszlowi kennelowemu. 
  7. Sprzątanie po psie, odpowiedzialność za zachowanie i szkody wyrządzone przez psa spoczywa wyłącznie na jego właścicielu. 
  8. Brak zgody RehabVet na uczestnictwo psa nie jest podstawą do zwrotu opłaty za kurs. 
  9. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (wypełnienie formularza rejestracyjnego, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy.