Harmonogram

AKUPUNKTURY WETERYNARYJNEJ

3 czerwca, piątek

08:50–09:00
PRZYWITANIE
17:15–17:25
Wręczenie dyplomów
17:25–17:30
ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW