Rejestracja Konferencji RehabVET 2024

III Konferencja RehabVET
„Pacjent. Przebudzenie mocy. Kiedy struktura zaburza funkcję.”